ලොව වැඩියෙන්ම ඩිජිටල් සංසරණය සහිත පුස්තකාලය ලෙස ටොරොන්ටෝ මහජන පුස්තකාලය ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවා ඇත. මෙම ලෝක වාර්තාව පසුගිය වසර 8 පුරාම අඛණ්ඩව ටොරොන්ටෝ පුස්තකාලයට හිමි විය.

ලෝකයේ ඉහළම ඩිජිටල් පොත් සංචිතයක් සහිත ටොරොන්ටෝ මහජන පුස්තකාලයෙන් සෑම වසරකම e-books සහ audiobooks භාගත කරන විශාල සාමාජික සංඛ්‍යාවක් සිටී. එම භාගත කිරීම් ප්‍රමාණය නිසාම නොකඩවා මෙම වාර්තාව ටොරොන්ටෝ පුස්තකාලයට හිමි වී ඇත. කොවිඩ්-19 වසංගතයත් සමග අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පොත් ලබාගැනීම තවත් වැඩි වී ඇති අතර පෙර වසරවලට වඩා පසුගිය කාලය තුළ ටොරොන්ටෝ පුස්තකාලයේ ඊ-පොත් සේවාව භාවිතය සියයට 32 කින් ඉහළ ගොස් ඇත. ඒ අනුව භාගත කිරීම් මිලියන 8 ක් පමණ 2020 වසරේ පුස්තකාලය හරහා සිදුකර ඇතැයි සඳහන් වේ.

ටොරොන්ටෝ මහජන පුස්තකාල පද්ධතියට ශාඛා 100 ක් අයත් වන අතර පොත් පත් සහ වෙනත් මූලාශ්‍ර පිරික්සීමට අවශ්‍ය ටොරොන්ටෝ වැසියන්ට මෙම පුස්තකාල සේවාව මහඟු අත්වැලකි. විශේෂයෙන්ම කැනඩාව අලුතින් පැමිණෙන බොහෝ දෙනෙකුට අවශ්‍ය මූලික මගපෙන්වීම් රාශියක් මෙම පුස්තකාල තුළින් ලබාගත හැක.

කොවිඩ්-19 වසංගතයත් සමග මිනිසුන් ගැවසෙන බොහෝ ස්ථාන වසා දැමුණු අතර පුස්තකාල සේවාවන්ද වරින්වර වසා දැමීමට කටයුතු කොට තිබුණි. එසේම පවතින වසංගත තත්ත්වයත් සමග පුස්තකාල ආදි පොදු ස්ථානවල ගැවසීමට බහුතරයක් අකමැති වීම නිසා පොත් කියවීමට සහ කරුණු එක්රැස් කිරීමට ඇල්මක් දක්වන පිරිස වෙනුවෙන් ටොරොන්ටෝ පුස්තකාලය සතු  e-books සහ audiobooks භාගත කර ගැනීමේ අවස්ථාව නිරතුරුව විවෘත වී තිබුණි. වසංගතය නිසා නිවෙස්වලට හිර වූ පොතපතට ඇල්මක් ඇති බොහෝ දෙනෙකු මෙම පුස්තකාල සේවාව හරහා පොත් භාගත කිරීම සිදුකොට ඇත.

ටොරොන්ටෝ මහජන පුස්තකාලයේ සාමාජික සේවා පිළිබඳ නිලධාරී Shawn Mitchell පවසන්නේ, ටොරොන්ටෝවේ සියලුම පදිංචිකරුවන් සඳහා මෙම සේවාව විවෘත බවයි. ඔබ ටොරොන්ටෝ පුස්තකාල සේවාවට ලියාපදිංචි වී කාඩ්පතක් ගෙන නොමැති වුවත් www.tpl.ca වෙබ් අඩවියට පිවිස ඩිජිටල් ප්‍රවේශ කාඩ්පතක් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි බව ඔහු පවසයි.

එය ලබාගත් පසු ඔබට නොමිලේ විද්‍යුත් පොත්පත් සහ ශ්‍රව්‍ය පොත් භාගත කර ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ. තවද චිත්‍රපට නැරඹීම, සංගීතයට සවන්දීම ආදියද කළ හැක. මාර්ගගත පර්යේෂණ කිරීමටත් සඟරා, පුවත්පත් කියවීමටත් මෙම ඩිජිටල් ප්‍රවේශය ලබාගැනීම මගින් ඔබට අවස්ථාව සැලසේ. The Kanopy streaming සේවාව සතු චිත්‍රපට 30,000 ක් පමණ ටොරොන්ටෝ පුස්තකාල සේවාව හරහා ඔබට නොමිලේම නැරඹිය හැක.

මේ සියලුම ඩිජිටල් පහසුකම් අතර ඔබට ද්‍රව්‍යමය වශයෙන්ද පොත්පත්, සඟරා ලබාදීමට ටොරොන්ටෝ පුස්තකාලය කටයුතු සූදානම් කර ඇත. සාමාජිකයන්ට අවශ්‍ය පොත් අන්තර්ජාලය මගින් වෙන් කරවා ගැනීමෙන් පසු එය curbside pick-up ආකාරයෙන් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් පුස්තකාලය ආරම්භ කොට ඇත.

කැනඩාවේ සෑම පළාතකම ක්‍රියාත්මක වන පුස්තකාල සේවාවන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර ඔබ ජීවත්වන පළාතට අයත් පුස්තකාලය තුළද මෙවැනි e-books, audiobooks, චිත්‍රපට සහ වෙනත් ඩිජිටල් සේවාවන් මෙන්ම curbside pick-up ආදි ද්‍රව්‍යමය පොත්පත් ලබාගැනීමේ සේවාවන් පැවතිය හැක. එම නිසා ඔබගේ නගරසභා වෙබ් අඩවියට ගොස් එම නගරයට අයත් පුස්තකාල සේවාව හා සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබටද මෙම පහසුකම් ලබාගත හැකිවනු ඇත.

Share this Post