කොරෝනාවෛරස වසංගතයේ තෙවන රැල්ලත් සමග වසා දැමුණු ඔන්ටේරියෝව නැවත විවෘත කරන සැලැස්ම රජය විසින් අද (20) සවස නිවේදනය කරනු ලැබුණි. ඒ අනුව දැනට පවතින සීමාවන් ලිහිල් කිරීම පියවර තුනකින් සිදුකරන බව ඔන්ටේරියෝ පළාත් අගමැති Doug Ford ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම සැලැස්මට එළිමහන් හා ගෘහස්ථ ක්‍රියාකාරකම් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ විවෘත කරන ආකාරය ඇතුළත් කොට ඇත. නමුත් මේ සැලැස්මේ සියලු පියවර පළාත තුළ සිදුකරන එන්නත් අනුපාතය හා රෝහල් දැඩි සත්කාර ඒකක ධාරිතාව හා බැඳී පවතින බව පළාත් අගමැති Ford පවසයි.

එළිමහන් විනෝදාත්මක පහසුකම් සහ ගොල්ෆ් / ටෙනිස් ක්‍රීඩාංගන නැවත විවෘත කිරීම මේ සතිය අග එනම් 22 වැනි සෙනසුරාදා සිදුකිරීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

පුද්ගල කණ්ඩායම් සහ සංවිධානාත්මක පොදු උත්සවවලට එළිමහනේ රැස්වීමට 22 වැනි සෙනසුරාදා සිට ඉඩ ලැබෙන අතර එවැනි කණ්ඩායමකට සිටිය හැක්කේ පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු පමණි.

ඔන්ටේරියෝ පළාත තුළ ඉදිරියේදී විවෘත වන එක් එක් පියවර මෙසේ දක්වා ඇත.

STEP 1

This step is expected to begin on June 14, and in order for it to start, 60 per cent of adults in Ontario need to have at least one dose of a COVID-19 vaccine.

Last week, the province announced it reached an important milestone as 50 per cent of people over the age of 18 in Ontario had received their first vaccine dose.

In this stage, outdoor activities and gatherings will be first to open but with some restrictions and limits.

Here’s a full list of what will be allowed:

 • Outdoor gatherings for up to 10 people
 • Outdoor dining for up to 4 people per table
 • Non-essential retail at 15 per cent
 • Outdoor religious services, rites and ceremonies with capacity limited to permit two metres of physical distancing
 • Outdoor sports, training and personal training for up to 10 people
 • Day camps
 • Campsites and campgrounds
 • Ontario parks
 • Outdoor horse racing and motor speedways
 • Outdoor pools, splash pads and wading pools

STEP 2

This second step could begin in July or once 70 per cent of the population in Ontario has received their first dose and 20 per cent has received two doses.

In this stage, some indoor activities and gatherings will be permitted, and outdoor restrictions will be loosened further.

Here’s a full list of what will be allowed:

 • Larger outdoor gatherings for up to 25 people
 • Small indoor gatherings for up to five people
 • Outdoor dining for up to six people per table
 • Essential retail at 50 per cent capacity
 • Non-essential retail capacity at 25 per cent
 • Personal care services where face coverings can be worn at all times
 • Outdoor meeting and event spaces
 • Outdoor amusement and water parks
 • Outdoor boat tour operators
 • Outdoor county fairs and rural exhibitions
 • Outdoor sports leagues and events
 • Outdoor cinemas, performing arts, live music, events and attractions

STEP 3

The final step would see life return mostly back to normal and could begin in August or when 70 to 80 per cent of adults in Ontario have received at least one dose of the vaccine, and 25 per cent have received both doses.

In this stage, the province would see rules around indoor gatherings finally unravel.

Here’s a full list of what will be allowed:

 • Larger indoor and outdoor gatherings (the province did not specify a limit)
 • Essential and non-essential retail, but with limited capacity
 • Larger indoor religious services, rites, and ceremony gatherings
 • Indoor meeting and event spaces
 • Indoor sports and recreational facilities
 • Indoor seated events
 • Indoor attractions and cultural amenities
 • Casino and bingo halls
 • Other outdoor activities from Step 3 will be permitted to operate indoors   

Share this Post