[vc_row][vc_column][vc_column_text]

කැනඩාව තුළ නිවසක් හෝ කිසියම් දේපොළක් මිල දී ගැනීමේදී උගස් ණය දෙන ආයතනයක් හරහා එය මිල දී ගැනීම සාමාන්‍ය ක්‍රමය වේ. මින් වසර කීපයකට පෙර උගස් ණයක් ලබාගැනීමේදී ගැනුම්කරුවා විසින් කිසිදු මූලික මුදලක් නොයොදා (0% Down Payment) පවතින උගස් ණය අනුපාතිකයටම (mortgage rate) නිවසක් මිල දී ගැනීමට හැකියාව තිබූ අතර අද වන විට එම ක්‍රමය වෙනස් වී නිවසක් මිල දී ගැනීමේදී අවම මූලික මුදල ලෙස 5% ක් යෙදීම අනිවාර්යය වී ඇත.

ඒ අනුව ඩොලර් 300,000 ක් වටිනා නිවසක් මිල දී ගැනීමේදී අවම වශයෙන් ඩොලර් 15,000 +  closing costs (appraisal, legal fees, property tax adjustments, etc.) ලෙස මූලික මුදලක් සොයා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්ව පවතී. එහෙත් යමෙකුට එම මූලික මුදල සොයාගැනීම තරමක් අසීරු කරුණක් විය හැක. එහිදී මූලික මුදල නොමැති වීමෙන් වසර ගණනාවක් කුලී නිවෙස්වල ජීවත් වන අය සිටින අතර දීර්ඝකාලීනව ඔවුන් විසින් ගෙවා ඇති කුලී මුදල් ප්‍රමාණය එකතු කර බැලීමේදී එය නැවත නොලැඛෙන මුදලක් බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි.

සෑම දෙනෙක්ම තමන්ගේ නිවසක ජීවත් වීමට කැමැත්තක් දැක්වූවත් ‘මූලික මුදලක් නොමැති නම් කුලියට සිටිනවා හැර වෙන කුමක් කරන්නද?’ යන්න එසේ පසුවන්නන් තුළ ඇති ගැටලූව විය හැක. එහෙත් තවදුරටත් ඒ පිළිබඳව තැවෙමින් පසුවීමට අවශ්‍ය නැත. නිවසක් මිල දී ගැනීමට මූලික මුදලක් නොමැති ඔබ වෙතද ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍යමය පහසුකම් සපයා දීමට හැකි ක්‍රමයක් කැනඩාවේ නිවාස උගස් ණය ක්‍රමය තුළ පවතින බව අපි ඔබට පැවසීමට කැමැත්තෙමු.

බොහෝ දෙනෙකු විසින් තරමක් පැටලිලි සහගත ලෙස තේරුම් ගෙන ඇති 0% ඩවුන් පේමන්ට් යටතේ නිවසක් මිල දී ගත හැකි මෙම ක්‍රමය පිළිබඳව විස්තර කිරීම මෙම ලිපියේ අරමුණයි.

මෙම ක්‍රමය කවුරුන් සඳහාද?

අප මූලික කරුණුවලදී පැහැදිලි කළ ලෙසම මෙම ක්‍රමය සුදුසු වන්නේ නිවසක් මිල දී ගැනීමට කැමැත්තෙන් පසුවන එහෙත් ඒ සඳහා මූලික මුදලක් නොමැති පිරිසට බව ප්‍රථමයෙන්ම කිව යුතුව ඇත.

ඊට අමතරව පහත අන්දමේ අවස්ථාවන්හිදීද මෙම 100% Financing ක්‍රමය අනුගමනය කළ හැක.

  • ඩවුන් පේමන්ට් ලෙස යෙදීම සඳහා RRSP ගිණුමෙහි ඇති මුදල් නැවත ගැනීමට අවහිරතා ඇති අවස්ථාවල
  • ගෙවීමට ඇති ණය තුරුස්වලින් මිදී ඒ සියල්ල මෝගේජ් ගෙවීමටම අදාළ කර ගැනීමටද මෙම ක්‍රමය භාවිත කළ හැක. එහිදී ඔබ විසින් ඉල්ලූම් කරනු ලබන 5% ඩවුන් පේමන්ට් මුදලින් 1.5% ක් දක්වා කොටසක් ණය පියවීමට හා closing costs සඳහා තබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට සැලසේ.
  • ඔබ වෙත ඩවුන්පේමන්ට් සඳහා සෑහෙන මුදලක් තිබුණත් නිවස මිල දී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අනෙකුත් වියදම් දැරීමට නොහැකි අවස්ථාවලදීද මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කළ හැක. මෙහිදී 5% ක් දක්වා කෑෂ්බෑක් (cash back) ලබාගැනීම අවශ්‍ය නොවන අතර 2% ක් වුවද ඔබට ලබාගත හැකිවේ.

100% Financing අනුමත වීම සඳහා

  • මූලික මුදලක් නොගෙවා නිවසක් මිල දී ගන්නා මෙම ක්‍රමයට නිවාස ණය අනුමත කරගැනීමේදී ඉතාමත් හොඳ ක්‍රෙඩිට් තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය වෙයි. මෙහිදී ඔබගේ ක්‍රෙඩිට්හි අවම beacon අගය 680 ඉක්මවා තිබිය යුතු වෙයි. ඒ අතරම පසුගිය වසර 2 ක කාලය තුළ කිසිදු late payment නොවීමද අමතර සුදුසුකමක් වන බව මතක තබාගත යුත්තකි. එසේම පසුගිය වසර 7 ඇතුළත Bankruptcies තත්ත්වයට පත් නොවිය යුතු අතර සියලූ බිල්පත් ක්‍රමික ආකාරයෙන් පියවා තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එම නිසා අනාගතයේදී හෝ 100% Financing ක්‍රමය යටතේ නිවසක් මිල දී ගැනීමට ඔබ අදහස් කරන්නේ නම් ඉහත ආකාරයෙන් ක්‍රෙඩිට් තත්ත්වයන් නඩත්තු කිරීමට සැලකිලිමත් වීම වටී.
  • ඔබගේ රැකියාවේ තත්ත්වයද මෙම 100% Financing අනුමත කරගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වන අතර එහිදී ඔබ ලබන ස්ථායි ආදායම (Stable income) පිළිබඳ නිවැරදි වාර්තාවක් දැක්විය යුතු වේ. එහිදී වසර 2 ක් පුරා ස්ථායි ආදායම් තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යාම සහ ඔබ ණය ඉල්ලූම් කරන අවස්ථාව වන විට නියුතුව සිටින රැකියා ස්ථානයේ අවම වශයෙන් මාස 6 ක් කටයුතු කර තිබීම පිළිබඳව ණය දෙන ආයතන විසින් සලකා බලනු ලැබේ.

බොහෝ විට ඩොලර් 400,000 ට පහළ අගයන්හි පවතින නිවෙස් පමණක් මෙම ක්‍රමය යටතේ තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට හිමි වන අතර එය ඔබගේ ආදායම් තත්ත්වය මත රඳා පවතී. ඒ අනුව 100% Financing  ක්‍රමය යටතේ ඔබට ගත හැකි නිවසෙහි වටිනාකම පිළිබඳ තීරණය කිරීමේ අයිතිය ණය දෙන ආයතනය සතු වන්නකි.

කෙසේ වුවත් සාමාන්‍ය නිවාස ණයක් (ඩවුන් පේමන්ට් යෙදූ) අනුමත කර ගැනීමට වඩා තරමක් අසීරු කරුණක් ලෙස මෙම 100% Financing  අනුමත කරගැනීම දැක්විය හැකි අතර ණය දෙන ආයතන විසින් ඔබ වෙනුවෙන් වැඩි අවදානමක් ගැනීම නිසා මෙවැනි දැඩි පරීක්ෂාවන්ට ලක් කිරීම සිදුකරනු ලබයි.

මෙහිදී එක් එක් ණය ලබාදෙන ආයතනය විසින් සලකා බැලෙන විශේෂිත මිනුම් ඇති අතර ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඔබගේ දේපළ අලෙවි නියෝජිතවරයා සමග සාකච්ඡා කළ හැකියි.

100% Financing  නිවාස ණය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

සැබවින්ම මෙය නිවසක් මිල දී ගැනීම සඳහා නිවාස ණය දෙන ආයතනයක් විසින් ලබා දෙන cash back ණයක් ලෙසද හඳුන්වා දිය හැකියි. ඔබ විසින් නිවාස ණය ඉල්ලූම් කිරීම සඳහා තෝරාගන්නා ණය දෙන ආයතනය (උදාහරණ- බැංකු හෝ පෞද්ගලික ණය දෙන ආයතන) විසින් මෙම කෑෂ් බෑක් ණය ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දෙයි. මෙය තවත් ආකාරයකට පැහැදිලි කළහොත්, ඔබ වෙත නොමැති මුදලක් කිසියම් ආයතනයකින් ණයට ලබාගත් ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරනු ලබයි.

මෙම ක්‍රමය යටතේ නිවාස ණයක් ලබාගැනීමේදී, ඩවුන් පේමන්ට් මුදලක් යොදා නිවසක් මිල දී ගැනීමට වඩා නිවාස ණය පොලී අනුපාතිකයේ විශේෂ වැඩිවීමක් පවතී. සැබවින්ම බැංකුව හෝ ණය දෙන ආයතනය විසින් ඔබ වෙත ලබා දෙන 5% සඳහා වසර 5 ක් තුළදී මුදලත් පොලියත් අයකර ගැනීම සඳහා වූ පොලී අනුපාතයක් නියම කරනු ලබයි.

මෙහිදී ඔවුන් එම පොලී අනුපාතය ඔබගේ මාසික වාරික මුදලටම එක් කර අයකර ගනු ලබන අතර වෙනත් ස්ථානයකින් ඔබ පොලී පදනම මත ණයක් ලබාගැනීමේදී සිදුවන ආකාරයටම මෙහිදී ක්‍රියාකරනු ලබයි.

උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ 5% ඩවුන් පේමන්ට් මුදලක් යොදා වසර 5 ක් සඳහා නිවාස ණයක් අනුමත කර ගන්නේ නම් ලැඛෙන පොලී අනුපාතය 3% ක් යැයි සිතුවහොත් 0% ඩවුන්පේමන්ට් ක්‍රමය යටතේ එය 4.5% ක් පමණ වේ. මෙය තවදුරටත් සංඛ්‍යානමය ලෙස පැහැදිලි කළහොත් ඩොලර් 300,000 ක නිවසක් සඳහා සාමාන්‍ය වශයෙන් මාසිකව ගෙවිය යුතු වාරික මුදල ඩොලර් 1400 ක් පමණ වන අතර 0% ඩවුන් පේමන්ට් යටතේ එය ඩොලර් 1630 ක් පමණ වන බව දැක්විය හැකියි.

බැලු බැල්මට මෙය සාමාන්‍ය මාසික වාරික ගාස්තු අගයනට වඩා වැඩි අගයක් ලෙස පෙනුණත් අප වටහා ගත යුතු වැදගත්ම කරුණ වන්නේ පොලී පදනම මත මෙම 5% ලබාගෙන ඩවුන් පේමන්ට් වෙනුවෙන් යෙදුවත් ඒ සඳහාද අපි මේ අකාරයෙන්ම මාසික ගෙවීමක් කළ යුතු බවයි.

පෙර කී අන්දමට මෙම ක්‍රමය යටතේ වසර 5 ක ගිවිසුමකට යටත් වීම අනිවාර්යය වන අතර එම කාල සීමාව තුළ ඔබට මෙම නිවාස ණයෙන් බැහැර වීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ඒ සඳහා දඩ මුදලකට යටත් වීමට සිදුවේ. වසර 5 ක කාලසීමාව ඉක්ම යෑමෙන් පසු නිවාස ණය දීර්ඝ කිරීමේදී එවකට පවතින සාමාන්‍ය පොලී අනුපාතයන්ට සුදුසුකම් ලැබීමේ හැකියාව ඔබට ලැඛෙනු ඇත. එහෙත් ඒ සඳහා ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් තත්ත්වය, රැකියා ස්ථායිතාව බලපාන බවද සිහි තබාගත යුත්තකි.

100% Financing  ක්‍රමය ඔබට ගැළපේද?

මෙම ක්‍රමය යටතේ නිවසක් මිල දී ගැනීමට පෙර මෙම ක්‍රමය තුළින් ඔබට කිසියම් වාසියක් අත්වේද යන්න සොයා බැලිය යුතු වේ. එහිදී ඔබ දැනට කුලී පදනම මත වාසය කරන නිවසෙහි විසීමේදී ඇති වාසි සහ වැයවෙන වියදම්ද තමන්ගේම කියා නිවසකට ගිය විට අත්වන වාසි සහ වැයවෙන වියදම්ද සසඳා බැලීම සුදුසු වේ. මේ අනුව ඔබ ඉහත ක්‍රමය යටතේ නිවසක් මිල දී ගැනීමෙන් වැඩි වාසි අත්වන බව ඔබට වැටහී යනු ඇත.

මෙහිදී ණය දෙන ආයතනය විසින් පවසන මිල ගණන් යටතේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන සහ ඔබගේ ආදායම් තත්ත්වයට ඔබින ආකාරයෙන් නිවසක් සොයා ගැනීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු අතර ඒ පිළිබඳව වඩාත් විමසිලිමත් වීම තුළින් හිසරදයකින් තොර නිවාස හිමිකරුවකු වීමේ අයිතිය ඔබට හිමි වේ.

කැනඩාවෙහි දිනෙන් දින වැඩිවන නිවාස වෙළඳපොළ දෙස බැලීමේදී නිවසක් සහිතව ජීවත් වීම යනු අනගි ආයෝජනයක් බව කිවයුත්තක් නොවේ. දේපොළ වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රයෙහි වසර ගණනාවක නියැලී අත්දැකීම් සහිත වූ මා විසින් එය කිසිදු සැකයකින් තොරව ප්‍රකාශ කරන අතර මින් පෙර මෙම 100% Financing  ක්‍රමය යටතේ නිවාස මිල දී ගත් බොහෝ දෙනෙකු අද වන විට තම පළමු නිවස ඉහළ මිලකට අලෙවි කොට නව නිවෙස් මිලට ගනිමින් තම නිවාස සිහිනය සැබෑ කරගෙන සිටීම තුළින් ඒ බව තවදුරටත් තහවුරු වේ.

ඉහත අප සාකච්ඡා කරන ලද 100% Financing  ක්‍රමය යටතේ නිවාස මිල දී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ගැටලූ සහගත තත්ත්වයක් ඇතොත් පෞද්ගලිකව මා ඇමතීමෙන් ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබාදිය හැක.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Gamini

Gamini Abeysinghe – ABR, Certified Negotiation Expert
ඔන්ටේරියෝ නිවාස හා දේපොළ වෙළඳාම් සංගමයෙහි
බලයලත් දේපල හා නිවාස වෙළඳාම් අලෙවි නියෝජිත

Tel: 1-416 822 2789
Email : shinko@rogers.com
Web : www.gaminiabeysinghe.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share this Post