මං බලාන ඉන්නේ ඔබ එනතුරු ගංගා

මං බලාන ඉන්නේ ඔබ එනතුරු ගංගා

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ගංගා එන්නකෝ … ගංගා මං බලාන ඉන්නේ ඔබ එනතුරු ගංගා දිරූ ඉපල් අතු දඬු ඔසවාගෙන නියඟින් දා ගිය සිරුර වාරුකර හඬා වැටෙද්දී මා අහක බලාගෙන යන්න ගියා ඔබ නෑ නේද ඉතින් යළි අහක බලන් යන්නේ… පිපුරුණු දෙතොලින් අහස බලාගෙන දියපොද රහිත ව අකලට මහලු ව...

read more
උඳුම්බරා හිනැහෙනවා

උඳුම්බරා හිනැහෙනවා

[vc_row][vc_column][vc_column_text] උඳුම්බරා හිනැහෙනවා ඉර අඳුරට හැංගෙනවා දස දහසක් සම් මස් ඇට සිනා කඳුළු වැහි වැහැලා ගිනි ගෙන රත්වුණු දවසක සැනසෙන එක සැන්දෑවක මුහුදු කොනේ - සුදු වැල්ලේ ඉර හැංගෙන එක මොහොතක උඳුම්බරා හිනැහෙනවා ඉර අඳුරට හැංගෙනවා කළුවර දුම එක හුස්මට මුළු...

read more