නීතිඥ වන්දිය ඉහළ යයි

නීතිඥ වන්දිය ඉහළ යයි

සෑම අතකින්ම යුක්ති ගරුක වෘත්තියක් විය යුතු නීතිඥ වෘත්තිය තුළ කටයුතු කරන ඇතැම් පුද්ගලයින් නිසා එහි ගරුත්වයට හානි සිදුවන අවස්ථාවන් පිළිබඳව බොහෝ විට අසන්නට ලැබේ. විශේෂයෙන්ම සත්‍ය වසන් කරමින් සිදුකරන වංචාකාරී වැරදි නිසා අගතියට පත්වන පිරිස දිනෙන් දිනම වැඩිවෙමින් පවතී. මේ...
ETCA මේ වසර අවසානයේ….

ETCA මේ වසර අවසානයේ….

ETCA මේ වසර අවසානයේ…. ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහයෝගිතා ගිවිසුමට (ETCA) මේ වසර අවසානයේදී අත්සන් තැබීමට නියමිත බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉන්දියාවේදී පවසා අැත. පසුගිය 6 වෙනිදා ඉන්දියාවේ  පැවති ඉන්දීය අාර්ථික සමුළුවට සහභාගි වූ...
ඔන්ටාරියෝවත් බද්දට සැරසෙන ලකුණු !

ඔන්ටාරියෝවත් බද්දට සැරසෙන ලකුණු !

ඔන්ටාරියෝවේ දේපළ මිල දී ගැනීමට කැමති විදෙශිකයින් හට වැන්කූවර්හි මෙන් බද්දක් පැනවූවොත් එයින් ආර්ථීකය කෙරෙහි ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇති විය හැකි බව ඔන්ටාරියෝවේ දේපළ වෙළඳ සංගම් දෙකක් පවසා සිටී. වැන්කුවර් අඩි පාරේ යමින් විදේශ ගැනුම් කරුවන් මිල දී ගන්නා දේපළ සඳහා බද්දක් පැනවීම...